Hitta lösningar med våra analysprogram

Industridoktorns analysprogram hjälper dig att identifiera och lösa problem

Industridoktorns analysprogram syftar till att komma till rätta med problem och inte bara att identifiera dom. T.ex. att göra huset friskt, få en förbättrad innemiljö och se till att hålla badvikens botten syrerik. Priser anges ex. moms.

Analysprogram för mögel

Industridoktorn hjälper dig att ta reda på om problem du upplever i din fastighet/båt/husbil beror på mikrobiell påväxt och vidare att komma till rätta med problemet. Du erhåller en provtagningsinstruktion och ev. provtagningsmaterial och du lämnar eller skickar sedan proverna till vårt labb för analys. Därefter erhåller du en rapport om hur påväxten ser ut och får förslag på åtgärder för att lösa problemet.

Efter att man satt in åtgärderna gör vi gärna en uppföljande mätning för att se att du blivit av med problemet. 1570 kr/prov & provtillfälle. Ytterligare prov vid samma tillfälle 289 kr/st (max 5 st per rapport). Vill du bekräfta om det huvudsakligen är bakterier eller mikrosvamp (fr a mögel) som växer kan vi analysera det med genetiska metoder.

Analysprogram för PUR och dess nedbrytningsprodukter

Industridoktorns modifierade metod baserad på ISO-17734-1 & ISO-17734-2 för samtidig bestämning av aminoisocyanater och isocyanater. Metoden kan användas för både luft och fasta prover, t.ex. PUR-skum. Pris med reservation för extra provupparbetningskostnad. 5245 kr/prov

Kemisk övervakning (Robotar)

Händelsestyrd provtagning med Ebbot + 14 st prov. Den största felkällan till att kvantifiera en miljöbelastning är att man inte tar proverna när utsläppen sker. Industridoktorn har via StromTech Sweden AB utvecklat mät- och provtagningssystemet, Ebbot, där man tar prov via en app i telefonen eller när robotens sensorer misstänker ett utsläpp. 22 500 kr/vecka 1, därefter 11 250 kr/vecka.

Analysprogram för igensatta bränslefilter

Industridoktorn hjälper dig att ta reda på om problem med igensättning av bränslefilter beror på tillväxt av mikroorganismer eller om det i första hand är ett kemiskt problem. Du skickar filter och information om var det kommer ifrån/vilken miljö det suttit i till oss i väl förseglad förpackning och vi tar ut prov för analys.

Du erhåller därefter en rapport om hur ”slammet” som satt igen filtret ser ut och får förslag på fokus vidare. 2783 kr/prov. Vill du bekräfta om det huvudsakligen är bakterier, alger eller mikrosvamp (fr a mögel) som växer kan vi analysera det med genetiska metoder.

Läs mer om våra analyser här!