Odling i bioreaktor

Labfors 4 Lux bioreaktor med både LED och lysrör hos Industridoktorn. Odling i bioreaktorer används bland annat för studier av mikroalger

Vad kan man använda en mikroorganism till industriellt? Och hur snabbt växer mikroalger, cyanobakterier, bakterier eller svamp? Vilka förhållanden är optimala för att få optimal produktion av biomassa? Eller för något som mikroben producerar eller renar? Hur ska produktionen av ett ämne balanseras mot tillväxten av mikroben? Det är inte alltid som snabbast tillväxt ger snabbast produktion av ett specifikt ämne. Det kan vara gas eller något fast ämne löst i odlingsmediet. Med en bioreaktor kan vi studera detta i detalj. Vi justerar tillförsel av olika näringsämnen och gas, pH och temperatur. För fototrofa organismer kan vi även justera ljus i en specifik fotobioreaktor för att simulera olika odlingsförhållanden i industriell skala.

Industridoktorn har en stor och en mängd små fotobioreaktorer som vi kontrollerar väldigt exakt. Bland annat kan vi simulera ljuset under olika årstider var som helst i världen. Vi har 15 års erfarenhet av mikroalg-odling både i labb- och pilotskala.

Förutom i bioreaktorer odlar vi även olika typer av mikroorganismer (bakterier, svamp, alger) traditionellt i flaskor och petriskålar, både aerobt och anaerobt. Vi hjälper till att lösa problem med påväxt, kontamination, tar reda på vad det är som växer etc. Upplägget anpassar vi till frågeställning, typ av mikrob och eventuell applikation.

Kontakta Susanne Ekendahl om du behöver hjälp med mikrobiologiska utredningar.

Läs mer om vår utrustning här!