Miljölaboratoriet

Interiör från miljölaboratoriet hos Industridoktorn

Miljölaboratoriet på Bohus-Björkö utanför Göteborg är designat våren 2021 av Industridoktorn för effektivt laborativt arbete för 4-8 forskare och anpassad utrustning [mer].

  • Analyslabb
  • Mikrobiologilabb/renrum
  • Mörkerrum/optiklabb
  • Diskrum/våtrum
  • Teknikrum (nätverk/el)
  • 4 kontor

Funktionellt – miljövänligt – kontrollerat

Miljölaboratoriets mittpunkt är analyslaboratoriet med öppen planlösning, mittplacerade bord där större analysinstrument lokaliserats, samt arbetsbänkar längs väggarna. Bordens placering medger passage på alla sidor, vilket gör det lätt att röra sig i labbet. En central vägg, som delar av mellan analyslaboratoriet och renrum samt optikrum, huserar ventilation, gasledningar och VVS samt dragskåp och anläggning för ultrarent vatten (UPW). Väggen, som har alla typiska funktioner som krävs i ett labb samlade, delar av lokalen ca 3 meter från nock, vilket ger stor rymdkänsla och takhöjd på 3,6 m utan behov av separat ventilationsskikt/innertak i det större analyslabbet. Designen är rationell och flexibel till en låg byggkostnad (i.e. <60 000 kr/m2 som är snittkostnad för ett labb) med 4 stycken fullhöjdsdragskåp med ventilerade underskåp utmed centralväggen och med inkubationsskåp och ugnar närmast yttervägg/gavel. På andra sidan centralväggen ryms samtidigt diskrum, optiklabb och renrum med en stor höj- och sänkbar laminärflödesbänk för mikrobiologiskt arbete. Ventilationen sköts av en takhängd energieffektiv korsvärmeväxlare med 85 % verkningsgrad utrustad med extra hepafilter till renrummet. All luft filtreras därutöver, vare sig den går in eller ut från laboratoriet. Längst bort från ventilation, värme och rörelse samt i skydd av väggar och tak finns analys- och precisionsvågar. Vid ingången finns kyl och frys samt provförvaring. I söderläge finns 4 st cellkontor med fönster ut mot Sörgårdskile och stora fönster in mot analyslabbet. Utöver detta finns gemensamt lunchrum, mötesrum och 4 st flexarbetsplatser som går att hyra (Sörgårdskile AB) samt motionscentral, utegym, innegym, fiske och bad inom 200 m.

Belysningsstyrkan i miljölaboratoriet överstiger 800 lux (samma som rekommenderas i butiker) i bänkhöjd och ljudnivån är 55 dB (vanlig samtalsnivå) i analyslabbet, vilket bidrar till en unik arbetsmiljö för kemi- och biologi-arbete. Alla väggar och dörrar håller hög ljudisoleringsklass (35 dB). Golven är svarta för att avslöja damm och glassplitter (största skaderisken i ett laboratorium). Dragskåpen har elförreglering och så kallad flowcheck (adaptivt luftflöde) samt individuell videoövervakning (”hawkeye”). Arbetet i laboratoriet dokumenteras innan stängning automatiskt och laboranten kan begära videodokumentation/understöd under arbetet i dragskåpen. Avloppet och ventilationen kommer att ha kemisk och biologisk övervakning från StromTech med händelsestyrd provtagning, vilket alltså kommer demonstreras i miljölaboratoriet. Hela laboratoriet kan styras och övervakas i molnet (IOT). I diskrummet utanför renrummet som fungerar som sluss, finns en 3 meter lång diskbänk med två djuphoar, labbdiskmaskin, tvättmaskin för labbrockar och autoklav. På så vis minimeras risken för kontamination.

I analyslabbet utförs arbetet vid tre tungbord med glasvitriner för bibehållet ljusgenomsläpp och utan risk för damm på glasvaror. De fristående borden har trådbundet labbnätverk, el och gas (vid behov) från taket och där vart och ett är avsett för specifika arbetsfunktioner, i.e. preparation, kromatografi och spektroskopi.


Analyslab

Analyslabbet byggt med insikt och fantastisk utsikt

Renrum och mikrobiologilab

Bioreaktor för mikroorganismer med ljus koldioxid och lufttillförsel samt tillhörande utsugsventilation

Optiklabb, mörkerrum & mikroskopi

Optikrum på miljölaboratoriet hos Industridoktorn

Kontorsmiljö

Kontor på miljölaboratoriet hos Industridoktorn
Vy från kontor hos Industridoktorn

Omgivningar – vi finns på Björkö nära Göteborg