Problemlösning inom kemi och mikrobiologi


Anlita Industridoktorn för problemlösning genom:

  • Forskning & utveckling
  • Kemisk analys
  • Materialanalys
  • Mikrobiologisk analys
  • Grön omställning
  • Teknisk verifiering inom kemi och mikrobiologi

Kontakta oss

E-post: info@industridoktorn.se

Tel: 010 – 641 06 19


Vad gör Industridoktorn?

Industridoktorn är en uppdragsforskningsorganisation (contract research organization; CRO) som letar efter lösningar på problem som knyter an till kemi och mikrobiologi inom industri och samhälle. Vi arbetar med processer, produktion och produktutveckling. Vi utför alltifrån mindre uppdrag, som tar några timmar, till större projekt och ett mer långsiktigt stöd motsvarande det en forsknings och utvecklingsavdelning ger. Vi driver och/eller medverkar också i flera offentligt finansierade forskningsprojekt som är publika, annars jobbar vi med full sekretess.

Vi vänder oss främst till industri och företag, men även till kommuner, landsting och myndigheter som behöver stöd med kemiska eller mikrobiologiska frågeställningar. Vi hoppas kunna vara en oberoende extern samarbetspartner när ni kört fast!


Symptomguiden för industri och samhälle

De problem man stöter på i samband med driftstopp eller underhåll/inspektion går att systematisera och förebygga. Tecken på skador i naturen går att känna igen och förstå orsakerna till, men för att finna lösningar på problemen måste avvikelser mot vad som är normalt först identifieras. Därför har vi skapat symptomguiden [mer].


Våra doktorer

Industridoktorn – vi är vad vi heter

Våra doktorer är aktiva forskare med stora kontaktnät och mångårig erfarenhet av tillämpad industriforskning. Du kan kontakta respektive doktor direkt nedan eller maila eller ringa Industridoktorn centralt under kontakta oss så hjälper vi dig på bästa sätt.


Dr Ekendahl, mikrobiologi

Dr Ekendahl
Expertområde Industriell mikrobiologi

Susanne Ekendahl är forskare i mikrobiologi med 33 års erfarenhet av praktiskt arbete på labb! [mer]


Dr Engelbrektsson, kemi

Dr Engelbrektsson
Expertområde Kemisk instrumentering

Johan Engelbrektsson är forskare i analytisk kemi och expert på kemisk instrumentering för industriforskningsändamål [mer]


Dr Hakonen, kemi

Dr Hakonen
Expertområde Kemiska sensorer

Aron Hakonen är forskare i analytisk kemi med utveckling av kemiska sensorer [mer]


Dr Karlsson, kemi

Dr Karlsson
Expertområde Industriella beräkningar

Anders Karlsson är forskare i analytisk kemi med fokus på industriella beräkningar [mer]


Dr Strömberg, kemi

Dr Strömberg
Expertområde Övervakningsrobotar

Niklas Strömberg är forskare i analytisk kemi med ett starkt intresse för kemiska övervakningsrobotar [mer]


Fråga doktorn!

Kemi och biologi är svårt! Om vi inte tror oss klara av att lösa era problem vet vi säkert vem som kan lösa uppgiften och lotsar er vidare. Därför är en kontakt med oss alltid en bra början!


Offentlig forskning och utveckling

Algsoppa

Flygbränsle från bakterier, robotar för smittspårning av virus och odlad färg för textilindustrin. Just nu gör vi verklighet av ”science fiction” i våra nya offentligt finansierade forskningsprojekt [mer].


Hur mycket kostar det?

Industridoktorn har en standardtimtaxa på 1360 kr/h (2024) för industriuppdrag. Våra analyspriser hittar du här. Du får alltid en detaljerad offert så du vet kostnaden innan uppdragen startar.


Miljölaboratoriet

Miljölaboratoriet på Industridoktorn

Vi arbetar i ett nybyggt (2021) privat laboratorium för kemi, material och mikrobiologi utrustat med olika maskiner för kemisk och biologisk karaktärisering [mer]. Vi har även särskild plats för utveckling av analysutrustning och sensorer direkt i labbet. Miljölaboratoriet kommer mäta sin egen miljöpåverkan och fungerar även som demonstrator för kemisk övervakning och biologisk säkerhet som just nu utvecklas [mer].


När saker måste gå snabbt…

Industridoktorn drivs av bolag utan upphandlingskrav. Inköp av utrustning går därför snabbt och smidigt och beslutsvägarna är korta. Vi har upparbetade samarbeten med olika leverantörer i Europa och har även kompetensen att handla in avancerad utrustning globalt.


Om Industridoktorn

Industridoktorn samlar spetskompetens inom kemi och mikrobiologi för industri och samhälle under ett och samma varumärke. Företagen som driver industridoktorn utgörs av AddScience Sweden AB, Kemulen AB, Miljösus AB, Sensor Visions AB och StromTech Sweden AB. Vårt laboratorium ligger på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård.

Dragskåp
Adress:
Industridoktorn(R)
Kaveldunsvägen 6
47537 Bohus-Björkö
Sweden
Tel.:
+46 010-641 06 19