Dr Hakonen


Fil Dr Aron Hakonen

Fil. Dr Aron Hakonen är en engagerad forskare inom analytisk kemi med särskilt intresse för sensorer, spektroskopi, nanoteknik, kromatografi, ytkemi och SERS. Fyra av hans artiklar har förekommit som omslag på högt uppsatta tidskrifter. Han har granskat 400+ manuskript för vetenskapliga tidskrifter med en impaktfaktor 4-11, t.ex. Nature Communications och Chemical Science. Hans forskning fokuserar på sensorutveckling och applikationer via hans startupföretag Sensor Visions AB. www.sensorvisions.com