Dr Hakonen


Fil. Dr Aron Hakonen är en engagerad forskare inom analytisk kemi med särskilt intresse i sensorer, spektroskopi, nanoteknik, kromatografi, ytkemi och SERS. Fyra av hans artiklar har förekommit som omslag på högt uppsatta tidskrifter. Han har granskat 400+ manuskript för vetenskapliga tidskrifter med en impaktfaktor 4-11 t.ex. Nature Communications och Chemical Science. Hans forskning fokuserar på sensorutveckling och applikationer via sitt startupföretag Sensor Visions AB. www.sensorvisions.com