Renrumsteknik

Renrumsteknik används på Industridoktorn

Vid tillverkning av produkter eller användning av utrustning eller processer där renhet och hygien är väldigt viktigt används renrumsteknik för metodutveckling och produktion. Det kan gälla renhet från mikroorganismer eller renhet från kemiska ämnen i eller på själva produkten såväl som i själva industrilokalen. Inte bara vätskor, kemiska ämnen, ytor och material ska hållas så rena som möjligt för att undvika kontamination. Även den personal som arbetar där och luften som cirkulerar måste vara ren.

Industridoktorns renrum är klassat och godkänt för arbete med riskklass 2-organismer. Inkommande luft till rummet är filtrerat med partikelfilter och därefter HEPA-filter och har ett övertryck som gör att luft inte trycks in från annat håll än via filtret. Vår LAF-bänk har också HEPA-filtrering med utsug ut ur rummet samt UV-C-belysning för sterilisering. Ytor desinficeras med sprit och dekontamineras för RNAse. Renrumsteknik innebär också att personalen använder engångshandskar, rena skor och labbrockar samt vid behov munskydd vid arbete i rummet.

I rummet står vår qPCR, ATP-luminometer samt ljusmikroskop. I slussen utanför renrummet sker ombyte och handtvätt. Här finns autoklav för sterilisering av vätskor, fast material och avfall, labbdiskmaskin med desinfektions-program, tvättmaskin samt plats för riskavfall.

Utvecklar du en metod, produkt eller process som ska vara extra ren men är osäker på om så är fallet? Har du behov av metodutveckling eller problemlösning inom kemi eller mikrobiologi där renhet är extra viktigt så kontakta oss!