Utrustning


Industridoktorns laboratorium är utrustat med många avancerade instrument för forskning och analyser inom kemi och mikrobiologi. Lär mer om vår utrustning här.

Spektroskopi

Spektrofluorometer – Flurorolog tau-3 (lifetime & steady state) uppställd i konfiguration 21 med dubbelgitter på både excitations- och emissionssidan. Absolut inga begränsningar för detta referensinstrument som kan konfigureras om på olika sätt för att studera nästan alla optiska fenomen inklusive livstidsmätningar ner till pico-sekunder!

Spektrofotometer Varian Cary 50 Bio. Rutininstrument för absorbans i UV-VIS området.

Modulär optik med högeffektsled, linser med olika fokallängder, optiska fibrer, beamsplitters, rörsystem för optik, polarisatorer, stativ, spektrometrar, kylflänsar och ledstyrningssystem samt bandpassfilter etc. Vi bygger från början för att kunna erbjuda anpassade lösningar på labb för olika uppdrag. Delarna ställs upp på ett optikbord i vårt optiklabb för olika experiment. Ibland permanentas lösningarna till t.ex. hyperspektral avbildning nedan, som faktiskt är ett system med oändlighetskorrigerad optik. Komponenterna ovan ingår även i robotsystemen för kemisk övervakning (Ebbot) och biologisk säkerhet.

Hyperspektral avbildning (kyld CCD) med upp till 24 mätceller. Designat av Industridoktorns forskare. Systemet har gett upphov till flera publikationer och bland annat rett ut hur växter tar upp näringsämnen ur jorden. Se artikel i Photonics.

FTIR system Bruker Alpha II med diamant-ATR och transmissionscell installerades i mars 2022. Systemet används för att få strukturinformation från okända material såsom t.ex. avlagringar, salter och klet. Man kan också studera polymerisation och reaktioner med hjälp av denna maskin. Ett stort antal moduler kan användas på maskinen för olika ändamål. Systemet är extremt kompakt (fotavtrycket är stort som en A4-sida) och därtill stötsäkert för att kunna tas med ut i fält eller till kunder som har problem för att snabbt kunna hjälpa dem i deras processer och produktion.

Handhållet Raman instrument som också är till för att ge strukturinformation fast baserat på ett speciellt ljusfenomen som kallas för Raman. Utgör en komplementär teknik till FTIR.


Kromatografi

Jonkromatograf Dionex ICS-3000 (Thermo).
Ett forskningssystem för att bestämma ämnen som löser sig i vatten såsom salter (anjoner, katjoner), alkoholer, organiska syror, sockerarter och sockeralkoholer. Maskinen är utrustad med spädningsrobot/provpreparation i provväxlaren och har dubbla isokratiska kanaler, eluentgenerator, post kolumn reagensvärmare (reaction coil), otaliga valvmöjligheter och absorbansdetektor, konduktivitet samt plats för pulsad amperometrisk detektion (PAD). Senaste Chromeleon (7.3) programvara styr maskinen vilket också gör det möjligt att konfigurera tredjepartsutrustning. Top Notch!

Gaskromatograf med masspektrometer, Agilent 6890/5973 GCMS med termisk desorption (ATD) och CTC-autosampler för vätskeinjektion samt headspace-analys. Ett instrument som både kan mäta och identifiera okända ämnen i gas eller luft, vätskor (både vatten och oljor) samt fasta material. Typiska frågeställningar handlar om misstänkt kontamination i vatten, luft eller processvätskor, avvikande lukt från produkter eller renhet/sammansättning av en vätskeformiga produkter. Instrumentet är lite av kärnan i ett modernt utvecklings- och problemlösningslaboratorium eftersom det är väldigt generellt och kan svara på många olika typer av frågeställningar. En ”Swiss army knife” för tuffare frågeställningar kring bland annat lukt. Vi utvecklar även egen provtagningsutrustning och testriggar för mer komplicerade problem som nedbrytningsfrågor, processer med snabba förlopp eller där halterna är mycket låga.


Mikrobiologi

Fullutrustat renrum för mikrobiologi med dedikerat mikroskop, cellinkubator, cellräknare och förbrukningsmaterial. Labbet är godkänt för arbete med organismer i riskklass II. Läs mer om renrumsarbete här: https://industridoktorn.se/renrumsteknik/

Biorad qPCR-system med 4 våglängder för detektion av virus och bakterier som bland annat skall användas som referenssystem för utvecklingen av det automatiska virus och bakteriesystem som utvecklas i ett forskningsprojekt för Vinnova. Den används även för bestämning av typ av organismgrupp (alger, cyanobakterier, svamp, bakterier, prokaryoter/eukaryoter) som orsakar problem i kontaminerade prover. Läs mer om tekniken här.

Luminometer Sirius FB12 för mätning av energimolekylen adenosintrifosfat (ATP) som ett indirekt mått på antalet organismer i biologiska prover, t ex i vatten. Instrumentet har en mycket låg detektionsgräns på 0,9 attomol ATP motsvarande någon enstaka bakterie och kan användas med både printer (t ex vid mätning på annan plats) och PC. Läs mer om tekniken här.

Laminärflödesbänk för säker mikrobiologisk hantering av olika prover.

Labfors 4 Lux; Infors HT (i princip en Labfors 5) är en kommersiell fotobioreaktor för odling av fototrofa mikrober, t.ex. odling av mikroalger och cyanobakterier. Systemet är utrustad med både luft- och koldioxidintag, har syrgas- och pH-elektroder samt har både LED-ljuskällor och lysrör som kan styras exakt. Läs mer här.

Multiplex bioreaktor för odling av mikroalger under luft/rökgasblandningar mm. Här uppsatt för fyra odlingar men kan expanderas upp till 12 st för tillfället. Solljusintensitet programmeras in och solljusets profil anpassas efter plats på jorden och årstid. Gasflödet styrs av pH. Systemet är utvecklat av Industridoktorns forskare och används i flera forskningsprojekt. Sammansättning av gas kan både blandas på plats eller köpas in på flaska från vår gasleverantör.


Beständighetstestning cellodling

Ugnar och cellinkubatorer finns det i en rad olika storlekar upp till 400 L för att snabbt kunna åldra prover eller odla celler för olika projekt. Dessa har mycket hög temperaturnoggrannhet vilket krävs för att kunna göra bra beständighetsstudier, t.ex. hur länge en produkt håller (typ bäst-före-datum). I kombination med all annan utrustning kan man sedan bestämma vilka nedbrytningsprodukter som bildas och inte minst presentera lösningar på hur man kan undvika att produkten bryts ned.


Robotar

Samtliga miljöövervakningrobotar är enbart tillgängliga via våra uppdrag.

Ebbot är det första systemet för kemisk övervakning för vatten som testats på labbet och i fält. Den styrs från din telefon eller dator och är helt självförsörjande på ström och klarar sig själv i tuffa miljöer. Läs mer om våra robotar här och på http://www.stromtech.se.

Algot är vårt enklaste övervakningssytem och har inte riktigt samma avancerade funktioner som Ebbot och Gaston. Den används för kontroll av bioreaktorer och industrier som jobbar med koldioxidinfångning (CCU) och rening av emissioner. Har används i långtidsuppdrag under 1 år på blysmältverk som renade emissioner med hjälp av mikroalger (även de 10 reaktorerna är konstruerade av Industridoktorn).

Gaston är förtillfället vår mest avancerade robot, med helt överlägsen prestanda för att bestämma utsläpp och emissioner till luft. Den ritar kemiska responskartor i realtid, kan spåra utsläpp och kan följa 100 tals molekyler över tid. Läs mer om våra robotar här och på http://www.stromtech.se.Övrig utrustning

Laboratoriet är även välutrustat med generell kemi- och mikrobiologi-utrustning, såsom glasvaror, extraktionsutrustning, analysvågar, gaser och flödeskontroll, pH, temperatur, konduktivitetsmätare mm.

Coulometer för Karl Fischer-titrering av prover används för att bestämma låga halter (<1 %) fukt eller vatten.

Karl Fischer ugnsmetod för vattenbestämning i fasta eller trögflytande prover

Indunstningsutrustning för att koncentrera vätskor med justerbar vätsketemperatur, kylvatten och lågt tryck.

Våra analysvågar med noggrannhet upp till 5 decimaler (0,01 mg eller 0,00001 g)

Epifluorescens-mikroskop med blått och grönt filter samt 4 – 40x objektiv.