Erdna – robot för övervakning av smitta

Under utveckling!

Våra avloppssystem kan innehålla smittsamma ämnen och vi har under pandemin lärt oss att virushalter i vattnet kan avslöja hur stor smittspridningen i befolkningen är. Ett robotsystem som heter Erdna där man i förväg kan varna för kommande utbrott och förhindra större spridning och där prover tas automatiskt när något förändras utvecklas nu.

Erdna är vår mest avancerade övervakningsrobot. Med denna robot sker mätning av halten smittämnen genom att den helt automatiskt renar och filtrerar prov samt extraherar DNA eller RNA och därefter har en qPCR-funktion för detektion av specifika organismer.

Bild från Pixabay

StromTech Sweden AB är bolaget bakom robotarna, läs mer här: https://stromtech.se/