ATP – livets energimolekyl

Processvatten - ska det vara riktigt rent från mikroorganismer är mätning av ATP en bra metod

Hur rent är ett processvatten egentligen? Fungerar en industriprocess som planerat? Ställer biologin till problem som påväxt, igensättning eller rent av sjukdom? Går vattnet att använda/släppa ut? Får man problem med invasiva arter eller annan oönskad mikrobiell kontamination? ATP kan ge svaret.

Ett mycket smart sätt att svara på denna typ av frågor är därför att mäta adenosintrifosfat (ATP). ATP är cellernas energimolekyler och finns i alla levande organismer. Den bildas enkelt uttryckt i cellernas mitokondrier via socker från maten vi äter. Molekylen är uppbyggd av adenin, ribos och tre fosfatgrupper. När en av fosfatgrupperna ”släpper” från ATP avges energi som cellerna behöver för sina olika livsprocesser. ADP (adenosindifosfat) bildas, som i sin tur kan återbilda ATP med en ny fosfatgrupp. ATP återanvänds på detta sätt många gånger i varje enskild cell.

ATP - Adenosintrifosfat (bild från Pixabay)

En luminometer är ett superkänsligt instrument som kan mäta ATP i färska prover. Metoden bygger på användning av enzymet luciferas. Enzymet finns hos organismer som är bioluminiscenta, dvs kan lysa, som t. ex mareld och eldflugor. Luciferas använder ATP för att omvandla ämnet luciferin. Efter omvandling återgår luciferin snabbt till sin ursprungliga form igen och släpper då ut ljusfotoner. Ljuset som avges i denna process mäts. Ljusets intensitet är proportionell mot mängden ATP i provet.

Metoden är superkänslig! Det räcker med ATP från fem bakterier eller en enda eukaryot cell för att kunna detektera dessa med hjälp av en luminometer. Med andra ord kan metoden på ett mycket exakt sätt snabbt ge svar på om en reningsprocess fungerar tillräckligt bra. Den kan också användas i metodutveckling för att få en reningsprocess att fungera bättre och bättre tills det i princip inte finns några celler alls. Detta är vår känsligaste metod på Industridoktorn som vi investerat i. Applikationer är t ex för att studera ballastvattenrening, utveckla miljövänliga biocider, detektera begynnande påväxt på färg, garantera helt rena ytor eller utvärdera effekten av olika tvättprocesser. Har ni en applikation med liknande behov så hör av er till Susanne Ekendahl.

Se vår utrustning här!