Tekniker vi använder

Följ länkarna nedan för att läsa mer om hur och varför vi använder dessa tekniker:

Robotar
Luminescens (ATP)
FTIR
Jonkromatografi
Gaskromatografi
Bioreaktorer
Renrumsteknik
Mikroskopi
qPCR
Vakuumdestillation