Teknisk verifiering inom kemi och mikrobiologi

Rent vatten är viktigt!

Har du en projektidé som kräver teknisk verifiering inom kemi och mikrobiologi för att du ska kunna ta idén vidare praktiskt? Du kanske vill utveckla en process eller en produkt som bidrar till den gröna omställningen, bättre levnadsvillkor eller en bättre miljö. Vi hjälper dig med teknisk verifiering och utvärdering av din idé, vare sig du har ett eget startup-företag eller arbetar inom industri eller annan verksamhet. Det kan handla om utvärdering av protyper, forskningsresultat och så kallade MVP:er (Minimum Viable Products).

Eller så kanske du arbetar på en inkubator, i en innovationsmiljö, är investerare eller finansiär och vill komplettera marknadsundersökningar med teknisk verifiering av någon annans idé? Teknisk verifiering är nyckeln till att lyckas med din investering!

In 2014, Theranos, a blood-testing startup pitching a supposedly revolutionary technology, was flying high. Theranos seemed to be offering technology that could revolutionize medicine and save lives the world over. The only problem…The technology didn’t work.

Having raised over $700m in investment, the company had become the rising star of Silicon Valley and was valued at over $9 billion.
https://www.panmacmillan.com/blogs/literary/theranos-elizabeth-holmes-john-carreyrou

Vi utvärderar om projektet är tekniskt rimligt, praktiskt genomförbart och miljövänligt. Hur avancerad är den kemiska eller mikrobiologiska processen som krävs för att projektet ska lyckas? Är det på rätt väg? Vilka kompetenser behövs? Vi ger råd om vad som är bra med idén och vilka punkter i projektplaneringen som bör förstärkas eller ändras, baserat på hur långt processen har kommit och vilka tekniska grunder som kanske redan finns. Du får en rapport med våra oberoende rekommendationer, svagheter och styrkor med projektet, vare sig du är ägare till idén eller sitter med projektutvärdering inför kommande finansieringsbeslut.

Vi kan även hjälpa till med praktiska tester och analyser för att komma på rätt spår.
Läs mer här om vårt laboratorium: https://industridoktorn.se/miljolaboratoriet/
samt våra analyser och tjänster: https://industridoktorn.se/analyser/

På Industridoktorn arbetar enbart seniora experter med många års erfarenhet av industriforskning inom kemi och mikrobiologi, praktiska projekt och ansökningar för finansiering. Kontakta oss innan du söker finansiering eller funderar på att finansiera eller investera i ett projekt – för större chans att lyckas!