Händelsestyrd provtagning

Händelsestyrd provtagning med robotar används främst i situationer som inte är så uppenbara som på denna bild!

Miljöbelastning i form av plötsliga händelser kanske inte alltid syns så tydligt som en ilandspolad kajak efter den senaste stormen. Vad döljer sig i vattnet som vi inte kan se? Vår innovativa teknik för kemisk och biologisk övervakning genom att bedöma miljöbelastning med händelsestyrd provtagning utgör en lösning på att utsläpp och spridning av ämnen/organismer oftast sker stötvis och inte kontinuerligt som dagens bestämningar förutsätter. Det saknas t. ex helt snabba mobila lösningar för bestämning av miljöbelastningar orsakade av klimatförändringar som medför risker för plötsliga utsläpp/bräddningar av t.ex. processvatten.

Våra robotiserade övervakningssystem medför att man säkert kan bedöma miljöbelastning direkt och åtgärda den innan miljö eller människa tar skada. Att sådana system inte utvecklats tidigare beror på att sensorutvecklarna envist eftersträvat selektiva sensorer för användning direkt i miljön, vilket inte fungerar i praktiken.

En självskriven lösning är att istället placera sensorerna i ett robotsystem, där man kan sköta underhåll, kompensera för drift och verifiera signalerna via samtidig provtagning. Man kan då även koncentrera upp och rena ämnena i roboten innan detektion av sensorerna vilket gör robotarna selektiva och superkänsliga. Robotarna kan triggas att ta prover som sedan kan analyseras på labb, vilket gör att i princip alla ämnen och belastningar i miljön kan bestämmas över tid.

Robottekniken fungerar genom att sensorer konstant bevakar ett flöde av gas eller vatten på olika sätt. När förändringar sker i flödet triggas ett fluidiksystem för att preparera flödet för en mer korrekt mätning. T.ex. kan fluidiksystemet rena och koncentrera de analyter man är intresserad av. För att både fluidiksystemet och sensorer som mäter hela tiden skall fungera under lång tid så måste de kunna rengöras och kalibreras. Allt detta sammankopplas i ett robotsystem för att kunna fungera. Ett flödessystem med dessa funktioner kapar både kostnader och tid samt säkrar att signalerna från sensorerna är korrekta. Flödessystemet måste också förberedas för motsvarande händelsestyrd provtagning.

Tekniken möjliggör 1) händelsestyrd provtagning 2) verifiering av sensorsignaler 3) upparbetning för god signalkvalitet 4) uppkoncentrering 5) underhåll av sensorer i roboten 6) molnstyrning 7) beräkning av verklig belastning av kemikalier vid emissioner 8) lagring av ämnen 9) triangulering för att finna utsläppskällor.

Robotlösningen möjliggör följande: 1) lokalisering av utsläpp i realtid och spridningsmönster 2) korrekt bedömning av miljöbelastning över tid 3) varningssystem för hälsa, olycka och explosion. Lösningarna backas upp med robotfunktioner* såsom, underhåll, externkalibrering, provpreparation med verifiering god nog att hålla för t.ex. miljörättsprocesser.

Robotar

Algot – för övervakning av odlingar av alger och andra mikrober
Ebbot – för kemisk miljöövervakning
Erdna (under utveckling) – för övervakning av smitta
Gaston – för övervakning av gasutsläpp
Lucia (under utveckling) – för övervakning av kontamination och utsläpp av invasiva arter
Rambo (under utveckling) – för övervakning av kemiska hot