Forskning & projekt


Här kan du läsa om offentlig forskning som pågår hos Industridoktorn.

Fluidik i analytiska robotar för upptäckt av biologiska och kemiska hot

Föreställ dig att kemisk och biologisk övervakning var som helst på jorden kan utföras automatiskt, särskilt på ställen där du själv inte gärna vill vistas, och data från undersökningarna kan presenteras med tolkningar av vad data tyder på. Det kan vara upptäckter av nya hot som ett virusutbrott, föroreningar eller användning av stridsmedel. Det specifika målet med detta projekt är att utveckla fluidsystem som möjliggör vårt koncept med ”upparbetning före detektion” och händelsestyrd provtagning inuti robotbaserade kemiska och biologiska övervakningssystem, och därmed nå TRL-nivå 3 (proof-of-concept). Tre olika robotars fluidik utvecklas nu: för Erdna (patogendetektion), för Lucia (detektion av kontamination/invasiva arter) samt för en robot (arbetsnamn Rambo) som upptäcker kemiska hot. StromTech har i stor konkurrens fått medel från Vinnova och samarbetar med Industridoktorn-anslutna Miljösus AB och Sensor Visions AB i projektet som pågår fram till sommaren 2024.

Lär mer om robotarna här!

Alphafuels

Cyanobakterier producerar isopren

Alphafuels är ett EU-projekt som fokuserar på isopren-produktion från genetiskt modifierade cyanobakterier. Industridoktorn deltar med analyser av flyktiga ämnen (främst isopren) och hur produkten ska fångas in från odlingarna för efterföljande fotokemisk omvandling och utnyttjande som jetbränsle i flygindustrin. Projektet är ett spinoff från tidigare projekt med soljetbränslen (se nedan).

Automatiskt övervakningssystem för virus och bakterier

Roboten Ebbot för händelsestyrd provtagning

Robotar i samhällets tjänst för skydd i nästa pandemi!

Vid bakterie- och virus-utbrott måste insatser ske snabbt innan utbrottet får spridning. Ett virus kan detekteras med s.k. PCR-teknik så snart det har sekvenserats, vilket t.ex. var gjort långt innan Sars Cov 2-viruset nått Sveriges gräns under den senaste pandemin. Ett automatiskt övervakningssystem skulle alltså göra det möjligt att snabbt få kontroll över smittspridningen. StromTech har fått medel från Vinnova för att bygga en prototyp (TRL6) till en uppkopplad robot som detekterar patogener i vatten. Arbetet görs även av Industridoktorn-anslutna Miljösus AB. Läs mer på www.stromtech.se


Algbläck för giftfri och koldioxidsnål textilinfärgning

Alger kan innehålla olika intressanta pigment för olika applikationer

Så vill Mounid lösa textilinfärgning i framtiden

Tillsammans med en rad aktörer inom textilindustrin utvecklar Industridoktorn (Miljösus AB & StromTech Sweden AB) giftfri textilfärg baserad på mikroalger för företaget Mounid (https://www.mounid.se/). Finansiär Vinnova. Läs mer på Wargön innovations hemsida https://wargoninnovation.se/mounid


En kombinerad fotobiologisk/fotokemisk produktionsplattform för hållbara soljetbränslen från CO2

Algblomning i hällkar - är det cyanobakterier eller alger? Forskning om cyanobakterier kan ge oss fossilfria jetbränslen.

Mikroalg eller cyanobakterie?

Med finansiering från Energimyndigheten kommer Industridoktorn (AddScience Sweden AB, Miljösus AB och StromTech Sweden AB) att bistå med kompetens för att utveckla drivmedel för framtida flygindustri. Projektet är av grundforskningstyp och sker ihop med Processum och fyra internationellt framstående forskargrupper på Uppsala Universitet (Ångströmlaboratoriet) ledda av Pia Lindberg, Peter Lindblad, Karin Stensjö och Henrik Ottosson. Uppgiften för Industridoktorn består i att kontrollera rökgaståligheten hos Synechocystis, en naturligt förekommande färskvattens-cyanobakterie.


Kompetenscentrum Marina Material, CCMM

Skörd av biomassa från mikroalger genom stackcentrifugering. Forskning om mikroalger utförs hos Industridoktorn,

Material i och ur havet

CCMM:s vision är hållbara material för och från våra hav. CCMM kommer att hjälpa industrin att utöka denna vision och identifiera forskningsområden med framtida potential. CCMM strävar efter att bli ett av de europeiska ”blå labben” som kommer skapa ”blå karriärer” inom materialvetenskap relaterad till den marina miljön. Det sker med stöd för testning, implementering och uppskalning av innovativ teknik i resursintensiva industrier. CCMM:s omfattning inkluderar forskning om material som opererar i den marina miljön samt förbättrade och nya material med hjälp av biobaserad råvara från haven. Finansiär Vinnova. CCMM koordineras av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med en projektgrupp som inkluderar KTH, Innovatum, Göteborgs universitet, Wargön Innovation och Industridoktorn för att etablera CCMM. För att fastställa industriella behov och forskningsämnen inkluderar CCMM 12 industriella partners.