Lucia – övervakningsrobot för liv och invasiva arter

Lucia är under utveckling!

Invasiva arter - det är mycket som kan döljas under ytan med vanliga organismer

Maneter är en typ av nässeldjur och inom denna djurgrupp finns flera exempel på arter som kan spridas okontrollerat över världen. Arter som tidigare normalt inte förekommit i ett område kan klassas som invasiva om de orsakar problem för människor eller den biologiska mångfalden. Invasiva arter i hav och sjöar är ett växande problem och sprids ofta med barlastvatten från fartyg. Vattenreningssystem för barlastvatten måste kontrolleras och ett indikativt test på om reningen fungerar är att mäta ATP (livets energimolekyl). Det gör man genom att filtrera vattenprov och samlar in organismer som är mellan 10 och 50 mikrometer stora. Kraven på renhet i denna storleksklass är hög. ATP-mätning kan avslöja om det är tillräckligt rent.

Läs mer om ATP här!

Lucia är roboten som kan upptäcka och därmed förhindra problematisk spridning av invasiva arter från främmande vatten genom att automatiskt samla in prov och mäta ATP i provet. Den kan t ex även upptäcka om andra typer av rent vatten inte längre är rent från levande organismer och därmed varna för att vattnet är kontaminerat.

ATP mäts med luminescens, så Lucia är vår mest lysande robot!

StromTech Sweden AB är bolaget bakom robotarna, läs mer här: https://stromtech.se/