Algot – Övervakningsrobot för algodling

Roboten Algot är avsedd för fjärrstyrd övervakning av odlingar av t ex mikroalger.

Algot är en fjärrstyrd övervakningsrobot avsedd för odlingar av mikroalger och andra typer av odlingar eller vatten där mikrober frodas. Denna robot är den tidigaste versionen av robotar där sensorerna är placerade direkt i vattnet, och de måste därmed kalibreras och rengöras manuellt.

Alger sedimenterar
Roboten Algot i aktion vid en algodlingspilot på Bolidens blysmältverk i Landskrona

Algot har demonstrerats på en pilotanläggning för mikroalgodling på Bolidens blysmältverk i Landskrona. Det treåriga projektet finansierades av Energimyndigheten. Roboten mätte kontinuerligt pH och temperatur i de 10 kubikmeterstora odlingstankarna. På distans kunde vi via telefon följa upp att allt fungerade som det skulle, t ex att odlingarna fick tillräckligt med koldioxid från fabrikens skorsten. Resultatet blev mycket bra. Vi kunde konstatera att algerna växer fint med renad rökgas från fabriken. Fosfaten i odlingsmediet bidrog till att rester av bly kunde fångas upp och falla till botten, medan algerna fortsatte växa lite högre upp i tankarna. Det sedimenterade blyfosfatet blandat med sedimenterade alger gav en energirik biomassa som kan förbrännas för återvinning av både energi och blyrester som inte fångas upp i rökgasreningen direkt från skorstenen.

StromTech Sweden AB är bolaget bakom robotarna, läs mer här: https://stromtech.se/