Gaston – övervakningsrobot för gas och lukt

Gaston - en gassniffar-robot!

Möt Gaston, vår nya lukt-sniffande robot!

Den använder GPS, sensorer och fluidik för att spåra lukter. Gaston kan till och med preparera den sniffade gasen för bättre detektion och spara proverna för senare analys på labb.

För att kartlägga lukter så tar du bara med dig Gaston på en promenad eller sätter den på ett fjärrstyrt fordon och följer uppbyggnaden av en responskarta i molnet. Lämna den på ett ställe i en månad för att mäta emissioner över tid, bestämma total utsläppsbelastning,  bekräfta att exponeringsnivåerna inte överskrids och lagra lukter automatiskt.

Den har inga knappar (förutom för ström) och inga displayer. Den övervakas och kontrolleras via telefon, PDA eller dator och är designad för hårt arbete (= robota) på ställen du borde undvika…

Att identifiera lukter är svårt; det finns bara ett fåtal selektiva gassensorer tillgängliga, men tusentals ämnen kan finnas i luften i väldigt låga halter. Gaston löser dessa problem genom att använda provpreparation före sensormätning, multipla sensorer med olika selektiviteter samt händelsestyrd provtagning. På så sätt har den potential att bestämma de flesta ämnen i luft över tid. Att koppla ihop sensorer med provtagning är nyckeln.

Testa den i din egen applikation – Gaston är exklusivt tillgänglig via Industridoktorns uppdrag.

Let´s make sense!

Funktioner

  • Kemisk responskartläggning (sensor) i realtid
  • Kemisk kartläggning (provtagare) av alla ämnen möjliga att detektera i luft över tid
  • Luktspårning (sensor & provtagare)
  • Kemisk övervakning i veckor
  • Händelsestyrd provtagare (12 platser)
  • Provpreparation och upparbetning före analys
  • Signalförbättring till så lägsta möjliga halter med koncentrerings- och filtreringstekniker
  • Bestämning av total exponering eller emission över tid för alla molekyler möjliga att kvantifiera med traditionella tekniker (GC, HPLC, IC, mass-spektrometri)
  • Luktkompass (sensor & provtagare)

StromTech Sweden AB är bolaget bakom robotarna, läs mer här: https://stromtech.se/