Analyser


Jonkromatografi används på Industridoktorn för avancerade kemiska analyser

Vår specialitet är att utveckla helt nya analysmetoder och sätta ovanliga standardmetoder. Vi mäter även ämnen i svåra provmatriser*, som andra labb inte tar in och utför raffinering/upparbetning# av utgångsmaterial i tillräcklig mängd för prototyper/demoprodukter. Se även våra analysprogram för tex. ”sjuka hus” och uppsatta standardmetoder som inte är så vanliga.

Återkommande analyser (ex. moms)¤

Biologiska analyser 275-2950 kr/prov

 • Ljusmikroskopi för mögelförekomst, 275 kr/prov
 • Cellräkning räknekammare, 275 kr/prov
 • Antal koliformer samt E. coli i vatten, odling, 425 kr/prov
 • ATP-mätning, vattenprov, 800 kr/prov
 • DNA/RNA-extraktion vatten, 1870 kr/prov
 • qPCR E. coli-detektion vatten, Ct, 2550 kr/prov
 • RT-LAMP Covid-detektion vatten, 2640 kr/prov
 • qPCR Covid-detektion vatten, Ct, 2950 kr/prov

Elektrokemi 114-250 kr/prov

 • Konduktivitet, 114 kr/prov
 • pH, 250 kr/prov
 • Redox (orp), 250 kr/prov
 • Syrgas, 250 kr/prov

Gaskromatografi med masspektrometri (GC-MS) 1100-1600 kr/prov

 • GCMS – Enstaka ämne (endast analys), 1100 kr/prov
 • ATD-GCMS – Enstaka ämne (endast analys), 1300 kr/prov
 • GCMS – Översiktsanalys (endast analys), 1300 kr/prov
 • VOC ATD-GCMS – Översiktsanalys (endast analys), 1600 kr/prov

Jonkromatografi (IC) 485-2350 kr/prov

 • IC – Anjoner (F, Cl, Br, NO3, (NO2), PO4, SO4), 485 kr/prov
 • IC – Katjoner (Li, Na, NH4, K, Mg, Ca, Sr, Ba), 485 kr/prov
 • IC – Näringsämnen (NH4, NO3, NO2, PO4), 590 kr/prov
 • IC – Organiska syror (1 st valfri C1-C4), 1240 kr/prov
 • IC – Organiska syror C1-C4, 1590 kr/prov
 • IC – Kloranjoner IC (Cl-,ClO2-,ClO3- ClO4-), 1800 kr/prov
 • IC – Persulfat, 2350 kr/prov

Provupparbetningar 250-16 000 kr/prov

 • Upparbetning enkel, 250 kr/prov
 • Upparbetning svår, 900 kr/prov
 • Uppkoncentrering, 900 kr/prov
 • SPE typiskt, 900 kr/prov
 • Upparbetning svåra prover för DNA-extraktion, 1295 kr/h
 • Upparbetning GCMS, 1295 kr/h
 • Preparationskolonn, 1995 kr/prov
 • Soxhlet – 500 ml uppställning och extraktion i 16 h,  2300 kr/prov
 • Vakuumdestillation max 1500 ml ”crude” per omgång, 4900 kr/omgång
 • Vakuumdestillation 6000 ml ”crude”, 16 000 kr

Spektroskopi 485-2800 kr/prov

 • Spektrofotometri (Absorbans, ett scan), 485 kr/prov
 • Spektrofluorometri (Fluorescens, ett scan), 485 kr/prov
 • Raman (bulkmätning), 1050 kr/prov
 • FTIR enkelprov + databassök (>30 000), 1500 kr/prov
 • FTIR triplikat + databassök (>30 000), 2000 kr/prov
 • Spektrofluorometri (Fluorescenskarta), 2800 kr/prov

Titreringar 450-1495 kr/prov

 • Titrering enkel, 450 kr/prov
 • Titrering syrgas Winkler, 450 kr/prov
 • KF – coulometrisk vattentitrering (direkt), 950 kr/prov
 • Titrering svår, 1250 kr/prov
 • KF – coulometrisk vattentitrering (ugnsmetod), 1495 kr/prov

Vätskekromatografi (HPLC), 1000 kr/prov

Övrigt

Startkostnad, 1295 kr

Timtaxa 2023, 1295kr/h

Kurs 4 timmar, 12 000 kr


*Med provmatris menas typ av prov tex. fast, flytande, gasformigt eller mer specifikt såsom t.ex. fällning, olja, slam eller plast. För att erbjuda detta behövs en ordentlig verktygslåda bestående av analystekniker, och inte minst så kallade upparbetningar som vi utför till så låg kostnad som möjligt.

#Med upparbetning menas den process som skall till innan provet kan analyseras på våra analysinstrument. Upparbetning kan tex. handla om malning , siktning, filtrering, destillation, extraktion, separation eller indunstning.

¤ För att veta vad det kostar för just din applikation får du alltid en mycket specificerad offert att ta ställning till innan arbetet startar, men ibland måste man veta ungefär vad olika tekniker och metoder kostar för budgetarbete, forskningsansökningar eller upphandlingar. Detta är ofta mycket svårt att få klarhet i så därför listar vi våra priser öppet så att de därtill kan jämföras. Det är också dessa priser via använder oss av när vi räknar på ett uppdrag till dig. En poäng är det går att anpassa kostnaderna efter budget både upp och ner samt att man ser vad det är som är kostsamt när man sätter upp en ny metod och vad sedan varje prov kostar när metoden väl är uppsatt.

Läs mer om våra analysprogram här!