Kemisk responskarta

Kemisk reponskarta från övervakningsroboten Gaston som detekterar gas och lukt

Roboten Gaston kan inte bara detektera olika gaser och lukter utan också visa exakt var ett specifikt utsläpp kommer ifrån genom att kartlägga den kemiska responsen från sensorerna. Bilden ovan visar en kemisk responskarta från mätning av ett flyktigt organiskt ämne som används för att detektera gas och som letat sig in i Industridoktorns labb. De olika färgerna på prickarna avslöjar de relativa halterna som uppmättes. Den röda färgen visar var halten var högst och roboten kunde till och med avslöja exakt vilket rör det var som läckte. Halten var så låg att våra egna näsor inte kunde detektera lukten, trots att man normalt känner denna lukt vid mycket låga halter.

Utomhus där inga väggar finns som kan hindra luftflödet kan kartan istället för enstaka punktmätningar visa ett helt område färgat efter hur höga de uppmätta halterna av ett ämne är. Då blir det ännu enklare att ringa in var ett specifikt utsläpp kommer ifrån. Denna teknik som kan åtföljas av händelsestyrd provtagning inuti samma robot för noggrann analys blir därmed mycket kraftfull för att upptäcka och kontrollera utsläpp.

StromTech Sweden AB är bolaget bakom robotarna, läs mer här: https://stromtech.se/