qPCR

qPCR kan avslöja vilken typ av organism som finns i ett prov

Finns det liv? Och vad är det som växer? Det är inte alltid så lätt att direkt konstatera vad ett prov består av – är det kemi eller mikrobiologi – när provet kompliceras av orena vätskor, partiklar, fibrer och kemiska ämnen. Om liv konstateras – är det bakterier, mögel eller alger eller andra typer av partiklar eller fibrer som syns? Ofta räcker det med morfologisk undersökning av provet och eventuell odling för att konstatera biologisk påväxt. För att på ett ännu säkrare sätt få reda på vad det är som växer används genetiska metoder som qPCR.

PCR (Polymerase Chain Reaction) blev bekant för gemene man under pandemin, då covid-viruset detekterades med denna metod. I en PCR-körning använder man i princip extraherat DNA från sitt prov eller odling, små bitar (primers) av en specifik organisms DNA, buffert och enzym för att detektera förekomst och typ av liv. Man kopierar det DNA man letar efter i ett antal cykler med specifik tid och temperatur. Ju mer DNA provet innehåller, desto högre signal i instrumentet. Med en qPCR-maskin kan dessutom mängden av en organism kvantifieras och man ser direkt om ett prov är positivt eller inte.

Industridoktorn hjälper dig att svara på frågan om och vad som växer. Vi bekräftar vilken typ av organismgrupp (alger, cyanobakterier, svamp, bakterier, prokaryoter/eukaryoter) som orsakar problem i kontaminerade prover. Vi kan också detektera specifika typer av mikrober som är oönskade i er applikation.

Om det är ett helt okänt prov och ni inte alls vet vad ni letar efter kan vi hjälpa er med mikroskopi och provberedning för genetisk artbestämning med gensekvensering. Vi tolkar därefter resultaten för att hjälpa er komma fram till hur ni ska förhindra liknande kontamination på ett miljövänligt sätt. Kontakta Susanne Ekendahl om ni har sådana frågeställningar.

Och läs mer om vår qPCR-robot Erdna här! https://industridoktorn.se/erdna-robot-for-overvakning-av-smitta/