Ebbot – Miljöövervakningsrobot

Miljöövervakningsroboten Ebbot för händelsestyrd sensorprovtagning (StromTech Sweden AB)

Kemisk övervakning innebär att olika ämnens koncentration bestäms över tid och används främst inom processindustrin för miljöövervakning på olika sätt. StromTech Sweden AB har utvecklat miljöroboten Ebbot som utför sensorstyrd provtagning och både kan loggas och fjärrstyras. Roboten kan alltså ta prov när det verkligen händer något!

Miljöroboten är packad med olika kemiska sensorer som levererar miljödata i realtid och styrs från en molnbaserad instrumentpanel i din telefon eller dator. Den är självförsörjd på ström via solpaneler, men har även batterier och nätsladd för mörka miljöer. Till skillnad från övervakningsroboten Algot har Ebbot alla sensorer inkorporerade inuti sitt hölje. Sensorerna rengörs och kalibreras helt utan manuell hantering.

Miljöövervakningssystemet är designat för att mäta följande parametrar, även om Ebbot till en början är begränsad till temp, redox (ORP), pH och konduktivitet.

ParameterFörklaring
AbsorbansVilket ljus sugs upp i vattnet
FluorescensÄr vattnet självlysande och vilken färg?
TurbiditetFinns det partiklar i vätskan?
ReflektansVad har vätskan för färg?
LedningstalSälta i vattnet
pHSurhet i vattnet
Temp (vatten)Temperatur hos vattnet
Redox (ORP)Mått på oxidationsnivån i provet
COhead spaceFörhöjd koldioxid ovan prov indikerar nedbrytning (headspace/gas)
TVOC ambientTotalt flyktiga organiska ämnen i luften på platsen
TVOC headspaceTotalt flyktiga organiska ämnen från provet (headspace/gas)
Temp (luft)Lufttemperatur
TryckLufttryck
LuftfuktighetLuftfuktighet
GPSPositionering

Om utrustad med optodchip mäts dessutom:

O2Syrehalt
NH4+Ammonium
NH3Ammoniak
pHSurhet

Ovanstående för närvarande upptill 18 parametrar används i sig eller för att bedöma om  Ebbot  skall ta ett prov till en av de 12 st provplatserna i maskinen. Provtagning kan ske genom ett tidsschema eller efter en viss parameter när du vill. Tidsupplösning från 1 min.

* Robotarna har stöldskydd och spårning 

Provtagning

Roboten kan ta upp till 12 prover enligt ett förutbestämt schema eller styras att ta prov när du vill. Den kan också med sina sensorer bestämma när det är bäst att ta ett prov så att utsläppspulser kan samlas in för analys på labb. Därmed utför den en bättre provtagning, baserat på sensorsignalerna, än vad som kan göras manuellt av en människa.

Det tas heller inga onödiga prov som sedan visar samma halter vid analysen på laboratoriet. Istället anpassas provtagningsfrekvensen efter förändringar i miljön som roboten känner av via sina sensorer. Det innebär att utsläpp inte missas och total miljöbelastning kan bestämmas korrekt. 

Läs mer om våra analyser här!

Miljöövervakningstjänster

Den nya tekniken är tillgänglig som en miljöövervakningstjänst som du bokar efter behov. Inget köp av utrustning, inget underhåll och inget praktiskt handhavande utan bara miljödata till dig direkt över det område du önskar bevaka. Se informationsfilmen nedan så ser du hur tjänsten fungerar.

StromTech Sweden AB är bolaget bakom robotarna, läs mer här: https://stromtech.se/