Dr Karlsson


Fil Dr Anders Karlsson

Dr Karlsson är doktor i analytisk kemi och har stor erfarenhet av problemlösning inom kemi kopplat till industri. Anders har också undervisat i metrologi och utför kemiska beräkningar av olika slag för förståelse för vad som t.e.x. löser sig i vad och vad som finns i gasfas vid olika systembetingelser. De gedigna teoretiska kunskaperna hindrar inte praktiskt arbete, där Anders har byggt ett stort antal experimentuppställningar och apparater, vilket ju är ett signum för samtliga verksamma forskare på industridoktorn. Han behärskar där till ett stort antal analytkemiska tekniker såsom GC-MS mm och driver Kemulen AB. Ni når Anders direkt på anders@industridoktorn.se