Dr Engelbrektsson


Dr Johan Engelbrektsson

Dr Engelbrektsson är expert på att utveckla maskiner och apparater och har stor kunskap inom kemi och i synnerhet kemiska beräkningar (multivariat analys) och elektronik för kemi. Under pandemin 2020-2021 lade Johan allt annat åt sidan och konstruerade på rekordtid mekatronik-utrustning för att säkerställa kvalitén på personlig skyddsutrustning och då speciellt munskydd och andningskydd. Idag arbetar han i sitt nya bolag AddScience Sweden AB med fokus på att hjälpa forskare och företag med utveckling, att bena ut knepiga frågeställningar, produktfrågor och kemisk utrustning. Det kan handla om allt från process-/kvalitetsfrågor med avvikande funktion, färg eller lukt från en produkt till specialbyggda försöksuppställningar för mer komplicerade problem. Han deltar även i flera offentligt finansierade forskningsprojekt och behärskar i stort sett de flesta analytkemiska tekniker, men fokuserar mest på organiska analyser som t.ex. gaskromatografi. Hör av er till Johan för hjälp med något inom kemi…http://www.addscience.se