Dr Strömberg


Fil Dr Niklas Strömberg är forskare i analytisk kemi

Dr Strömberg är forskare i analytisk kemi (2006) och ägare av StromTech Sweden AB och Industridoktorn. Niklas hjälper dig med svåra kemiska problem och ser gärna att kemisk och biologisk övervakning används i betydligt större utsträckning än idag. Niklas har utvecklat flera avancerade mätutrustningar och robotar och är topic editor i den internationella tidskriften Chemosensors. http://www.stromtech.se