Dr Ekendahl


Fil Dr Susanne Ekendahl är disputerad forskare i mikrobiologi, ekolog, projektledare och författare med hela 33 års erfarenhet av praktiskt forskningsarbete på labb! Susanne har arbetat med i stort sett alla typer av mikrober – bakterier (både aeroba och anaeroba), jästsvampar, mögelsvampar, rötsvampar, cyanobakterier, mikroalger och algvirus. Mikroberna har använts både i standardiserade provningar av produkter och inom forskning. Hon har även arbetat med bionedbrytning i simulerade naturliga miljöer och produktprovning där mikrober ingår. Susanne har i snart 15 år utvecklat forskningsområdet mikroalger, vars biomassa kan användas i industriella sammanhang för koldioxidinfångning och biobaserade material. Susanne arbetar nu helhjärtat i sitt egna företag Miljösus AB och fortsätter det effektiva teamarbetet med övriga inom Industridoktorn. Susanne är även författare och har skrivit en bok om fjällvandring som finns till försäljning, se: https://miljosus.se.