Dr Ekendahl


Susanne Ekendahl, Fil Dr i mikrobiologi

Fil Dr Susanne Ekendahl är disputerad forskare i mikrobiologi, ekolog, projektledare och författare med hela 35 års erfarenhet av praktiskt forskningsarbete på labb! Susannes fokus är förebyggande industriell mikrobiologi kopplat till processer, produkter och miljö – det kan gälla mikrobiell förekomst, renhet, kontamination/problematisk påväxt eller odling av organismer för olika applikationer. Hon arbetar med i stort sett alla typer av mikrober – bakterier (både aeroba och anaeroba), jästsvampar, mögelsvampar, rötsvampar, cyanobakterier och mikroalger. Virus odlas inte på Industridoktorns labb men går att arbeta med indirekt.

Susanne har i snart 15 år utvecklat forskningsområdet mikroalger, vars biomassa kan användas i industriella sammanhang för koldioxidinfångning och biobaserade material. Hon har arbetat med tre algpilotanläggningar varav två på industri. Hon arbetar helhjärtat med olika uppdrag som forskare och konsult i sitt eget företag Miljösus AB på Industridoktorns laboratorium. Susanne gillar kombinationen att skriva, planera, hålla ordning och naturligtvis att labba! Se även https://miljosus.se.