Dr Ekendahl


Fil Dr Susanne Ekendahl är disputerad forskare i mikrobiologi, ekolog, projektledare och författare med hela 33 års erfarenhet av praktiskt forskningsarbete på labb! Susanne arbetar med i stort sett alla typer av mikrober – bakterier (både aeroba och anaeroba), jästsvampar, mögelsvampar, rötsvampar, cyanobakterier och mikroalger. Virus odlas inte på Industridoktorns labb men går att arbeta med indirekt. Hon har i snart 15 år utvecklat forskningsområdet mikroalger, vars biomassa kan användas i industriella sammanhang för koldioxidinfångning och biobaserade material. Hon arbetar helhjärtat med olika uppdrag som forskare och konsult i sitt egna företag Miljösus AB på Industridoktorns laboratorium. Susanne gillar kombinationen att skriva, planera, hålla ordning och naturligtvis att labba! Se även https://miljosus.se.