Fukt


Fukt kan vara både en nödvändig del och ett stort problem i produkter som mat eller kemikalier. Fukt i luften har ofta också stor påverkan på t.ex. nedbrytningsprocesser. På Industridoktorn har vi utrustning och kompetensen för att bestämma fukthalt i både gaser, vätskor och fasta material med hög noggrannhet. Vi kan också utföra försök med kontrollerad fukthalt i omgivningen eller minimera mängden fukt för känsliga processer.

Coulometer för Karl Fischer-titrering av prover används för att bestämma låga halter (<1 %) fukt eller vatten.

Läs mer om vår utrustning här!

Uppställning för Karl Fischer ugnsmetod med eller utan kvävgas för känsliga prover
Autosampler