Fukt


Fukt kan vara både en nödvändig del och ett stort problem i produkter som mat eller kemikalier. Fukt i luften har ofta också stor påverkan på t.ex. nedbrytningsprocesser. På Industridoktorn har utrustning och kompetensen för att bestämma fukthalt i både gaser, vätskor och fasta material med hög noggrannhet. Vi kan också utföra försök med kontrollerad fukthalt i omgivningen eller minimera mängden fukt för känsliga processer.