Haveri


En 6 meter öppen motorbåt med utombordare ligger helt sänkt i en skyddad hamn, men vad som orsakat haveriet verkade vara ett mysterium. Båten togs upp och länsades men inga hål eller läckage kunde hittas av bärgarna. Den mest flitigt diskuterade teorin till att båten sjönk var att ett kraftigt regn fått självlänsen att ta in vatten från sjön baklänges efter att skrovduken, som båten låg förtöjd på, täppt till utloppet på grund av kraftig vind in mot aktern.

Försäkringsbolaget köpte hur som helst ut båten. Ca 1 år senare hittades felet och hade inte alls ha med skrovduken att göra.

Skrovgenomföringen av förkromad avzinkningshärdig mässing (AMC-metall) visade sig vid demontering vara helt av inne i akterspegeln. Frågan är hur den kunnat gå sönder där inne? Svaret har att göra med fabrikationsfel i akterskottet.

Som kan ses på bilden ovan är passformen av skottet till botten dålig. Dessutom var skottet inte fastlaminerat i botten. Detta medför att skrovgenomföringen fått ta upp belastningen när akterspegeln flexar vid gaspådrag. Brottet i genomföringen är korroderat och visar att felet inte kan ha uppstått plötsligt utan ”bearbetats” under flera år. Frostsprängning av genomföring kan avföras eftersom vattnet från självlänsen rinner ut och båten inte fryst inne i hamn. Däremot kan frostsprängning ske i spalten mellan akterspegel och botten, vilket kan varit en bidragade orsak till akterspegelns delaminering i nederkant och som gradvis ökat flexen i akterspegeln. I detta fall har en spricka uppstått i godset på genomföringen, säkerligen i en försvagning i godset sedan gjutningen. Sprickan har sedan exponerats fritt för saltvattekorrosion. Förkromningen av mäsdingsgenomföringeb skyddar inte för detta. Tillslut går genomföringen av efter både korrosion och bändningar vid motorpådrag. Haveriet är ett faktum. Skönt att detta fick ske i hamn istället för ute till havs! Information om skrovgenomföringar, kulventiler och korrosion finns sammlat nedan. Rekomendationen att sparka på skrovgenomföringarna för att se om dom går sönder avrådes bestämt och att bedöma färgen på genomföringen som garant för dess funktion är minst sagt tveksamt med tanke på olika färgskiftningar mässing kan ha. Leta istället efter sprickor de kan upptäckas genom att erg av kopparoxid och inspektera genom genomföringen! Det är där

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20161124/test-vi-frostspranger-kulventiler-en-typ-ar-overlagset-samst/&ved=2ahUKEwjjmIX83pHyAhXGl4sKHXycCrE4ChAWMAB6BAgUEAI&usg=AOvVaw042l-vjd0JZG8nE2pCnX3n