Haveri


En båt som råkat ut för haveri kan ställa till många problem

En 6 meter öppen motorbåt med utombordare låg helt sänkt i en skyddad hamn, men vad som orsakat detta haveri verkade vara ett mysterium. Båten togs upp och länsades men inga hål eller läckage kunde hittas av bärgarna. Den mest flitigt diskuterade teorin till att båten sjönk var att ett kraftigt regn fått självlänsen att ta in vatten från sjön baklänges efter att skrovduken, som båten låg förtöjd på, täppt till utloppet på grund av kraftig vind in mot aktern.

Försäkringsbolaget köpte hur som helst ut båten. Ca 1 år senare hittades felet och hade inte alls ha med skrovduken att göra.

Skrovgenomföringen av förkromad avzinkningshärdig mässing (AMC-metall) visade sig vid demontering vara helt av inne i akterspegeln. Frågan är hur den kunnat gå sönder där inne? Svaret hade att göra med fabrikationsfel i akterskottet.

Som kan ses på bilden ovan var passformen av skottet till botten dålig. Dessutom var skottet inte fast-laminerat i botten. Detta medförde att skrovgenomföringen fick ta upp belastningen när akterspegeln flexades vid gaspådrag. Brottet i genomföringen var korroderat och visade att felet inte kan ha uppstått plötsligt utan ”bearbetats” under flera år. Frostsprängning av genomföring kan avföras, eftersom vattnet från självlänsen rinner ut och båten inte fryst inne i hamn. Däremot kan frostsprängning ske i spalten mellan akterspegel och botten, vilket kan ha varit en bidragande orsak till akterspegelns delaminering i nederkant och som gradvis ökat flexen i akterspegeln. I detta fall hade en spricka uppstått i godset på genomföringen, säkerligen i en försvagning i godset sedan gjutningen. Sprickan hade sedan exponerats fritt för saltvattenkorrosion. Förkromningen av mässingsgenomföringen skyddar inte för detta. Tillslut gick genomföringen av efter både korrosion och bändningar vid motorpådrag. Haveriet var ett faktum. Skönt att detta fick ske i hamn istället för ute till havs! Information om skrovgenomföringar, kulventiler och korrosion finns samlat nedan. Rekommendationen att sparka på skrovgenomföringarna för att se om de går sönder avrådes bestämt, och att bedöma färgen på genomföringen som garant för dess funktion är minst sagt tveksamt med tanke på olika färgskiftningar mässing kan ha. Leta istället efter sprickor som kan upptäckas genom ärg av kopparoxid och inspektera genom genomföringen!

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20161124/test-vi-frostspranger-kulventiler-en-typ-ar-overlagset-samst/&ved=2ahUKEwjjmIX83pHyAhXGl4sKHXycCrE4ChAWMAB6BAgUEAI&usg=AOvVaw042l-vjd0JZG8nE2pCnX3n