Filterigensättning


Filterigensättning kan orsakas av mikroorganismer eller kemiska problem

Påväxt på filter kan orsaka stora problem. Bilden ovan visas filterigensättning av ett dieselfilter som inte längre fungerar optimalt p g a påväxt av mikroorganismer, vilket i sin tur ofta beror på att det finns vatten i bränslet. Det kan uppstå genom kondens och problemen ökar när bränslet innehåller biobaserat material.

I ljusmikroskop med 400x förstoring kan påväxten/mikroberna se ut så här. Det kan vara svampar eller alger som växer till och deras trådlika filament/hyfer gör att filtren sätter igen. Vi kan hjälpa er att ta reda på om påväxt av mikrober är det som sätter igen filtren, eller om det är ett i huvudsak kemiskt problem. Detta görs i första steget med ljusmikroskopi. Är det ett kemiskt problem tar vi det vidare för kemisk analys.