Mikroplast


Mikroplast eller större plastbitar är ett växande problem på hav och stränder.

Plast i havet och andra miljöer är ett mycket stort problem. Denna bild togs på stranden av en mycket liten ö vid en övernattning med segelbåt i Bohusläns skärgård sommaren 2021. Blandat med tång, träbitar, vass och andra plastbitar hittades dessa plastpellets. De var så pass stora att de var lätta att se med blotta ögat. Mikroplast definieras annars normalt som plastbitar mindre än 5 mm stora, de flesta är mindre än 1 mm. Det är inte alltid så lätt att se om det är en mikroplast eller en alg t ex. Vi kan hjälpa till med bestämning av plasttyp med FTIR och smältpunktsbestämning. Vi kan också med filtrering och andra metoder kvantifiera mängden plastbitar i vattnet.