Mögel


Mögel är en typ av svampar som både är nyttiga som nedbrytare i naturen men som i samhället kan orsaka mycket problem med dåligt lukt, förstörd mat och allergier. Mögel växer bäst i sommarvarm miljö med en relativ luftfuktighet på mer än 60 % där det finns näring att växa på. En ren och torr miljö är därför bra för att undvika tillväxt. Vi hjälper er att ta reda på om mögel är orsaken till era problem och använder oss i första skedet av mikroskopi och odling.