Kondensvatten


Kondensvatten bildas vid avkylning och faller ofta ut i köldbryggor. Kondensvatten är ofta en mycket bra ingång för att ta reda på hur en process fungerar och om det t.ex. föreligger risk för korrosion. Vi behöver mycket små volymer prov (250 µL) för att kunna bestämma innehållet som sedan är användbart för att förstå om det finns problem nu eller om det kan bli problem längre fram samt hur man i så fall kan undvika problemen.