Alger


Alger är antingen mikroskopiska (encelliga) som plankton (mikroalger) eller makroskopiska som tång (makroalger) och lever i de flesta fall med solen som energikälla. Det som förr kallades blågröna alger är egentligen cyanobakterier, som precis som riktiga alger har fotosyntes och lever av solen. Alla tre grupper kan användas för att producera biobaserat material och i många industriella processer såsom rening av vatten och gas (koldioxid-infångning). Mikroalger/cyanobakterier kan ställa till det genom giftiga algblomningar och genom påväxt på material och ytor där man helst inte vill ha dem.

Industridoktorn forskar om alger och vi kan hjälpa till med produktutveckling, påväxtproblematik och i olika utvecklingsprojekt med alger som basråvara. Vi arbetar med både marina och färskvattensanpassade arter. Vi har stor erfarenhet av pilotanläggningar med användning av rökgas från industri.