Alger till energi och biobaserade material


Mikroskopiska alger odlas hos Industridoktorn för olika projekt

Alger är antingen mikroskopiska (encelliga) som plankton (mikroalger) eller makroskopiska som tång (makroalger) och lever i de flesta fall med solen som energikälla. Det som förr kallades blågrönalger är egentligen cyanobakterier. Dessa har precis som riktiga alger fotosyntes och lever av solen. Alla tre grupper kan användas för att producera biobaserat material och i många industriella processer såsom rening av vatten och gas (koldioxid-infångning).

En soppa av alger

Mikroalger/cyanobakterier kan orsaka giftiga algblomningar och problem med påväxt på material och ytor där man helst inte vill ha dem.

Makroskopiska alger (tång) kan användas till biobaserade material och produkter

Industridoktorn kan hjälpa till med produktutveckling, påväxtproblematik och i olika utvecklingsprojekt med alger som basråvara. Vi forskar om och arbetar med både marina och färskvattensanpassade arter. Vi har stor erfarenhet av pilotanläggningar med användning av rökgas från industri.

Läs mer om vår forskning här!