Problem med bakterier: Vi hjälper dig


Bacteria on an nutrient agar plate

Bakterier är både till nytta och besvär. Vi klarar oss inte utan dem, varken i kroppen eller i naturen. De bryter ner mat och avfall till beståndsdelar som kan användas av oss eller andra levande organismer. De kan dock också göra oss sjuka. Inom industrin kan de ställa till problem. Det kan gälla igenväxning, slemmiga ytor och grumliga vätskor, dålig lukt och andra typer av symptom. Vi kan ta reda på om mikrober är orsaken till era problem och hjälpa till att finna en lösning. Det gör vi med bl. a. mikroskopi, cellräkning, tillväxtmätning, odling, ATP (luminometer) och qPCR.