Bakterier


Bakterier är både till nytta och besvär. Vi klarar oss inte utan dem, varken i kroppen eller i naturen, där de bryter ner mat och avfall till beståndsdelar som kan användas av oss eller andra levande organismer. De kan dock också göra oss sjuka och inom industrin kan de ställa till problem med igenväxning, slemmiga ytor och grumliga vätskor, dålig lukt och andra typer av symptom. Vi kan ta reda på om mikrober är orsaken till era problem och hjälpa till att finna en lösning med bl. a. mikroskopi, cellräkning, tillväxtmätning, odling, ATP (luminometer) och qPCR.